Privacybeleid

"BRUSSELS BUSINESS FLATS - BELGIUM" (hierna wij, ons of BBF) hecht veel belang aan het beschermen en respecteren van uw privacy.
Datum 11 februari 2019

Dit beleid, samen met onze gebruiksvoorwaarden https://www.bbf.be/terms-conditions/ en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, wordt de basis uiteengezet waarop alle informatie die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zal worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw informatie en hoe wij deze zullen gebruiken. Door www.bbf.be te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het Privacybeleid zal altijd op de Site worden geplaatst, met de "Ingangsdatum" bovenaan het beleid. Wij kunnen dit Privacybeleid herzien en bijwerken als onze praktijken veranderen, als de technologie verandert, of als wij nieuwe diensten toevoegen of bestaande diensten wijzigen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid of in de manier waarop we met uw persoonlijke informatie omgaan, of als we persoonlijke informatie gaan gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die in ons Privacybeleid stond op het moment dat we deze informatie verzamelden, zullen we u een redelijke kans geven om in te stemmen met de wijziging. Als u niet instemt, zal uw persoonlijke informatie worden gebruikt zoals overeengekomen onder de voorwaarden van het privacybeleid dat van kracht was op het moment dat wij die informatie verkregen. Door onze Site of diensten na de Ingangsdatum te gebruiken, wordt u geacht in te stemmen met ons dan geldende privacybeleid. Wij zullen eerder verkregen informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was toen de informatie van u werd verkregen.

Ons privacybeleid bevat de volgende onderdelen:

 1. Informatie die wij van u verzamelen;
 2. Cookies;
 3. Het gebruik dat van uw informatie wordt gemaakt;
 4. Openbaarmaking van uw informatie;
 5. Overdracht van uw informatie;
 6. Uw rechten;
 7. Beveiliging van de verzamelde informatie;
 8. Externe websites;
 9. Abonnement op de nieuwsbrief;
 10. Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie - wijzigingen in ons Privacybeleid;
 11. Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke - contactgegevens.

1. Informatie die wij van u verzamelen

Wij zullen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons geeft.

Dit is informatie over u die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op www.bbf.be (hierna: onze website) of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken, wanneer u zich inschrijft voor onze dienst, wanneer u een reserveringsaanvraag doet, wanneer u een BBF-account aanmaakt, wanneer u uw huur betaalt via onze website en wanneer u een probleem met onze website meldt. De informatie die u ons geeft kan uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land waar u woont, bedrijf waar u werkt, financiële informatie en informatie over creditcards en hobby's bevatten.

Informatie die wij over u verzamelen.

Wij zullen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:


Informatie die u ons geeft.

Dit is informatie over u die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op www.bbf.be (hierna: onze website) of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken, wanneer u zich inschrijft voor onze dienst, wanneer u een reserveringsaanvraag doet, wanneer u een BBF-account aanmaakt, wanneer u uw huur betaalt via onze website en wanneer u een probleem met onze website meldt. De informatie die u ons geeft kan uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land waar u woont, bedrijf waar u werkt, financiële informatie en informatie over creditcards en hobby's bevatten.


Informatie die wij over u verzamelen.

Tijdens elk van uw bezoeken aan onze website zullen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

technische informatie, met inbegrip van het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform;
informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de clickstream naar, via en van onze website (met inbegrip van datum en tijd), producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, de responstijden van pagina's, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat is gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen.
Dit is informatie die wij over u ontvangen als u een andere website dan de onze gebruikt die reclame maakt voor of gebruik maakt van onze diensten. Wij werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekinformatie) en wij zullen de informatie die wij van hen ontvangen verzamelen en verwerken.

Uw informatie wordt verzameld en verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het nastreven van onze legitieme belangen, waarbij deze belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, zie onze Cookiebeleid.

3. Het gebruik dat van uw informatie wordt gemaakt

Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben op de volgende manieren:

Informatie die u aan ons geeft.

Wij zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten overeenkomsten en om u de informatie en diensten te leveren waarom u ons verzoekt;
 • om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn
 • aan degenen die u al hebt gekocht of waarover u al informatie hebt ingewonnen;
 • om u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Als u een bestaande klant bent, zullen wij u alleen per e-mail benaderen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u. Als u geen klant bent, of wanneer wij geselecteerde derden toestaan
 • om uw informatie te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen per e-mail contact met u opnemen als u daarvoor toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken op het formulier waarop wij uw informatie verzamelen (bijv. het registratieformulier);
 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze dienst;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.

Informatie die wij over u verzamelen.

Wij zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze website te beheren en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest dit te doen;
  als onderdeel van onze inspanningen
 • om onze website veilig en beveiligd te houden;
 • om de doeltreffendheid van de door ons geleverde reclame te meten of te begrijpen
 • aan u en anderen, en om relevante reclame aan u te leveren;
 • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze website over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
  Informatie die wij ontvangen uit andere bronnen.

Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u aan ons geeft en informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

4. Openbaarmaking van uw informatie

U stemt ermee in dat wij het recht hebben om uw informatie te delen met geselecteerde derden, waaronder:

 • onze leveranciers van IT-gerelateerde diensten;
 • onze leveranciers van marketinggerelateerde diensten;
 • onze partner aanbieders van serviced appartementen;
 • aanbieders van online-betalingsdiensten;
 • aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisering van onze site.

Wij maken uw informatie bekend aan derden:

 • in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw informatie kunnen bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • indien BBF of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval informatie die BBF over haar klanten bezit een van de overgedragen activa kan zijn;
 • als we verplicht zijn uw informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van BBF, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico;
 • indien dat passend is om een van de in punt 3 van dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken.

5. Overdracht van uw informatie

Wij kunnen uw informatie overdragen naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) (bijv. naar Servië) in een van de situaties of voor een van de doeleinden zoals uitgelegd in sectie 3 en 4. Door informatie te verstrekken, stemt u in met deze overdracht naar en opslag of verwerking in een land buiten de EER. Wij zullen alle vereiste stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke dergelijke gegevensoverdracht geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij zullen passende contractuele waarborgen nemen om uw informatie zo goed mogelijk te beveiligen wanneer uw informatie wordt doorgegeven aan een land dat door de Europese Commissie niet geacht wordt een passende bescherming te bieden voor gegevensverwerkende activiteiten.

6. Uw rechten

 U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens in hoofdstuk 11), zoals hieronder uiteengezet:

 • u hebt het recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Verzoek om toegang tot informatie";
 • u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Verzoek tot beperking van de verwerking";
 • u hebt het recht om de rechtzetting van uw gegevens te vragen door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Verzoek om rechtzetting";
 • u hebt het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Recht van bezwaar";
 • u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwijdering van uw informatie uit ons klantenbestand te vragen door ons een e-mail te sturen met "Verzoek tot verwijdering" in de onderwerpregel.

Het is echter mogelijk dat wij bepaalde informatie moeten bewaren, bijvoorbeeld voor juridische of administratieve doeleinden (bv. het bijhouden van een boekhouding).
Voor alle hierboven vermelde verzoeken vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bv. rijbewijs) bij te voegen om ons te helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw informatie of deze kunnen wijzigen of verwijderen.

7. Beveiliging van de verzamelde informatie

Wij hebben op onze website een aantal veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen informatie te voorkomen. Wij hebben getracht een veilige en betrouwbare site voor u te creëren, maar merken op dat de vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal dat via onze website of e-mail naar of van ons of een andere partij wordt verzonden, niet kan worden gegarandeerd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van informatie die via deze methoden wordt verzonden.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

8. Externe websites

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Voor zover hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Derhalve zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u informatie aan deze websites verstrekt.

9. Abonnement op de nieuwsbrief

Om de occasionele nieuwsbrieven en informatiemails van BBF te ontvangen is er een inschrijvingslink in de footer van onze website die u zal leiden naar het mailingplatform dat we gebruiken. Onze occasionele mailings bevatten informatie over nieuwe eigendommen en projecten, tijdelijke acties gerelateerd aan ons product, informatie over diensten van partners en evenementen gerelateerd aan ons bedrijf en onze industrie. Wij gebruiken Campaign Monitor als ons mailingplatform en als u zich abonneert op onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verzameld op hun platform.U kunt het privacybeleid en de verklaring van naleving van GDPR van Campaign Monitor lezen op https://www.campaignmonitor.com/trust/. In elke mailing staat een link waarmee u zich kunt uitschrijven als u onze mailings niet langer wilt ontvangen.

10. Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie - wijzigingen in ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met het verzamelen en het gebruik van uw informatie zoals hierboven uiteengezet.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in het Privacybeleid zijn. Als u deze site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit privacybeleid zijn gepubliceerd, geeft u daarmee aan dat u deze wijzigingen aanvaardt. Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 8 november, 2016.

11. Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke - contactgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in het kader van dit Privacybeleid is:
de naamloze vennootschap "Brussels Business Flats-België";
geregistreerd bij ITAF bvba. onder het nummer 0456.960.169; en
met maatschappelijke zetel te Roodebeeklaan 78 bus 9, 1030 Schaarbeek (België)
Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met het Privacybeleid moeten worden gericht aan info@bbf.be

Zoeken
Grootte
Prijs

Panden vergelijken

Vergelijk